www.emaf.de

Emaf festival min âm 1990, yetsama owel festival tâ media art f-l'europe.

 

Kol âm yeprézenti li visiteur mtéô ajdad l'produksyonét fi-l'aflém l'expérimental, l'ekspozisyonét w l'aċkél raqmiya l'moxtalfa li tetréti hdéri ċaxsiya, ijtimaîya w siyésiya. nâbrou âlih b-l'art l'ijtiméî.

 

Fi âm 2013, xtha l'artistou Selim Cherif l'moubédra beċ yprodyusi w yréyalizi film dokumentér âl session 26 tâ festival.    

Żikra bâd swiât  tâdew mâ zoġzoġ li f'Ayvalik w Ċakmak f' Avril 2015.

 

Wakt illi kol chay ybén mitbloki mil ônf w l'mċekil. Ruħ l'mounéfsa, l'enerji w taaklom tâ'zġar, hbélhom bil muzika li tsahhal barċa l'kommunikasyon ki txalihom yetâlmou min bâżhom... heża lkol mayajem kén y'inspirina azyid. 

 

Ama ċkoun berrasmi yħeb yfakkér w yexdm bel ħaq ? 

b'sedq lil fan w tâlim ? 

 

Ċkoun li ħarqou ċîir âl zoġzoġ lyoum, beċ yefehmou denya xir, yeħtarmou bâżhom, yexdmou mâ bâżhom, beċ yfakrou w yâbrou b'osloubhom.  

  

www.zeytincekirdekleri.org